CZ
 
Slunen kmen Facebook Hodnota zbo v koku: K    Kok  

Nramky ostatn

Kameny - Nramky ostatn - kuliky

Rodonit+Renn+Jaspis+Lva - se sr

Kd: 
A10-453
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Rodonit+Renn+Jaspis+Lva - se sr

Kd: 
A10-452
 skladem 1 ks Cena: 260K  
DetailDo koku

Rodonit+Labradorit+Chirurg.ocel

Kd: 
A10-451
 skladem 1 ks Cena: 290K  
DetailDo koku

Rodonit+Labradorit+Chirurg.ocel

Kd: 
A10-450
 skladem 1 ks Cena: 330K  
DetailDo koku

Amazonit+Modr kemen+Magnezit+Chir

Kd: 
A10-449
 skladem 2 ks Cena: 290K  
DetailDo koku

Mix kamen + Chirurg.ocel

Kd: 
A10-448
 skladem 2 ks Cena: 290K  
DetailDo koku

Dumortierit+Magnezit+Modr kemen+C

Kd: 
A10-447
 skladem 2 ks Cena: 290K  
DetailDo koku

Rodonit+Jaspis+Lvov k.+Chirurg.oc

Kd: 
A10-446
 skladem 2 ks Cena: 290K  
DetailDo koku

Indick jadeit+Lvov kmen*

Kd: 
A10-445
 PRODNO Cena: 150K  
DetailDo koku

Jaspis Picasso+Lvov k.+Chirurg.oc

Kd: 
A10-444
 skladem 1 ks - UNI - PNSK Cena: 280K  
DetailDo koku

Chryzokol+Kil+Lvov kmen

Kd: 
A10-443
 skladem 2 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Malachit+Lvov k.+Chirurg.ocel

Kd: 
A10-442
 skladem 2 ks - UNI - PNSK Cena: 280K  
DetailDo koku

Acht+Lvov k.+Chirurg.ocel

Kd: 
A10-441
 skladem 2 ks - PNSK Cena: 290K  
DetailDo koku

Kil + synt.Avanturn tpytiv +

Kd: 
A10-440
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Serpentin+Karneol+Kalcit+Slunen k

Kd: 
A10-439
 skladem vce kus Cena: 175K  
DetailDo koku

Tyrkenit + kdla

Kd: 
A10-438
 skladem vce kus Cena: 140K  
DetailDo koku

Kil + Sodalit + mosk konk pr

Kd: 
A10-437
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Grant + Skoryl + Kil

Kd: 
A10-435
 skladem 1 ks Cena: 240K  
DetailDo koku

Kril + Jaspis mookait + Pegass

Kd: 
A10-434
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Tyrkenit + Kil

Kd: 
A10-433
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Kil + Onyx + karty lsky

Kd: 
A10-432
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Jaspis mookait + Kil

Kd: 
A10-430
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Tyrkenit + Kil + pvsek koi

Kd: 
A10-429
 skladem 2 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Tyrkenit + Kil + pvsek lotos

Kd: 
A10-428
 skladem 1 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Kil + Jadeit a J.Picasso + pv

Kd: 
A10-427
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Tyrkenit + Kil + Renn

Kd: 
A10-425
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Kil + Avanturn, Jadeit + strom

Kd: 
A10-424
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Skoryl a Kitl vbr + pvsek

Kd: 
A10-421
 skladem 1 ks Cena: 250K  
DetailDo koku

Kil + synt.Avanturn tpytiv +

Kd: 
A10-420
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Kil + Skoryl + Hamsa

Kd: 
A10-419
 skladem 1 ks Cena: 250K  
DetailDo koku

Kil + Sodalit + pentagram

Kd: 
A10-418
 skladem 3 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Tyrkenit + Kil + pvsek M*

Kd: 
A10-416
 skladem 1 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Mix kamen s lvou a andlskm kd

Kd: 
A10-415
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Magnezit + Skoryl + slunce a Budha

Kd: 
A10-412
 skladem 1 ks Cena: 250K  
DetailDo koku

Magnezit + Skoryl a Hematit +pvs

Kd: 
A10-411
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Tyrkenit + Hamsa

Kd: 
A10-410
 skladem 1 ks Cena: 140K  
DetailDo koku

Serpentin+Kalcit+Avanturin+Slunen

Kd: 
A10-408
 skladem 1 ks Cena: 170K  
DetailDo koku

Kil + synt.Avanturn tpytiv +

Kd: 
A10-406
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Kil + Renn a Jadeit + pvs

Kd: 
A10-405
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Kil+Renn a Ametyst +pentagra

Kd: 
A10-404
 PRODNO Cena: 220K  
DetailDo koku

Kil +Kalcit,Karneol,Avanturn +

Kd: 
A10-401
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Nefrit nramek 0,65cm

Kd: 
A10-365
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

lut opl vbr nramek

Kd: 
A10-364
 skladem 2 ks Cena: 190K  
DetailDo koku

Labradorit sv. vbr nramek

Kd: 
A10-363
 skladem 1 ks Cena: 190K  
DetailDo koku

Labradorit vbr nramek AKCE

Kd: 
A10-362
 skladem 3 ks Cena: 180K  
DetailDo koku

Apatit 4mm*

Kd: 
A10-361
 PRODNO Cena: 190K  
DetailDo koku

Akvamarn +Morganit 5,2mm nramek

Kd: 
A10-360
 skladem 1 ks Cena: 299K  
DetailDo koku

Akvamarn +Morganit 5,6mm nramek

Kd: 
A10-359
 skladem 3 ks Cena: 330K  
DetailDo koku

Akvamarn +Morganit 6,2mm nramek

Kd: 
A10-358
 skladem 2 ks Cena: 350K  
DetailDo koku

Msn kmen prav nramek

Kd: 
A10-357
 skladem 3 ks Cena: 170K  
DetailDo koku

Rubn vbr nramek AKCE*

Kd: 
A10-356
 PRODNO Cena: 350K  
DetailDo koku

Turmaln MIX -nramek

Kd: 
A10-355
 skladem 1 ks Cena: 330K  
DetailDo koku

Amazonit 0,6cm

Kd: 
A10-354
 skladem 3 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Amazonit 0,6cm nramek

Kd: 
A10-354
 skladem 1 ks Cena: 170K  
DetailDo koku

Lapis lazuli tm. 0,65cm

Kd: 
A10-352
 skladem 3 ks Cena: 160K  
DetailDo koku

Zhnda vbr

Kd: 
A10-350
 skladem 1 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Spinel vbr 4mm nramek

Kd: 
A10-329
 skladem 1 ks Cena: 190K  
DetailDo koku

Olivn v chirurg.oceli

Kd: 
A10-328
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Lapis lazuli 5mm vbr

Kd: 
A10-325
 skladem 1 ks Cena: 170K  
DetailDo koku

Avanturn tm.modr synt. 4,2mm - je

Kd: 
A10-324
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Slunen k.syntet 4,4mm - jednoad

Kd: 
A10-323
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Acht prodn 4,4mm - jednoad n

Kd: 
A10-322
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Hematit 4,4mm - jednoad nramek

Kd: 
A10-321
 skladem 1 ks Cena: 79K  
DetailDo koku

Perle 4,2mm - jednoad nramek

Kd: 
A10-320
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Jaspis erven 4,7mm -jednoad nr

Kd: 
A10-317
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Ametyst 4,5mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-316
 skladem 3 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Sodalit 4,4mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-315
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Jaspis mookait 4,4mm -jednoad nr

Kd: 
A10-314
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Grant 4,4mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-313
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Obsidin vlokov 4,6mm -jednoad

Kd: 
A10-312
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Magnezit 4,8mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-309
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Tyg oko 4,8mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-308
 skladem 3 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Acht zelen 4,4mm - jednoad nra

Kd: 
A10-306
 skladem 3 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Avanturn 4,4mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-305
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Karneol 4,4mm jednoad nramek

Kd: 
A10-304
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Tyrkenit 4,4mm

Kd: 
A10-303
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Opalit 4,2mm -jednoad nramek

Kd: 
A10-302
 skladem 2 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Renn 4,4mm jednoad nramek

Kd: 
A10-301
 skladem 1 ks Cena: 95K  
DetailDo koku

Kil 4,6mm jednoad nramek*

Kd: 
A10-300
 PRODNO Cena: 95K  
DetailDo koku

Mix kil*

Kd: 
A10-284
 PRODNO Cena: 195K  
DetailDo koku

Zc kilov nramek 17,5cm*

Kd: 
A10-283
 PRODNO Cena: 175K  
DetailDo koku

Apati 1cm

Kd: 
A10-282
 skladem 1 ks Cena: 450K  
DetailDo koku

Amazonit pestr 0,6cm*

Kd: 
A10-281
 PRODNO Cena: 99K  
DetailDo koku

Kil + hematit mode duhujc n

Kd: 
A10-280
 skladem 1 ks Cena: 120K  
DetailDo koku

Acht pestr mat 0,8cm nramek

Kd: 
A10-279
 skladem 4 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Acht pestr mat 0,6cm nramek

Kd: 
A10-278
 skladem 2 ks Cena: 125K  
DetailDo koku

UNI nramek - Lva+Hematit+Sodalit

Kd: 
A10-276A
 skladem vce kus Cena: 220K  
DetailDo koku

Kil + Aqua Aura - mix

Kd: 
A10-273
 skladem 1 ks Cena: 240K  
DetailDo koku

Kil + Aqua Aura - mix

Kd: 
A10-272
 skladem 1 ks Cena: 240K  
DetailDo koku

Onyx + Jadeit

Kd: 
A10-271
 skladem vce kus Cena: 115K  
DetailDo koku

Opalit mat edo-modr 1cm

Kd: 
A10-270
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Opalit mat modr 1cm

Kd: 
A10-269
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Onyx nramek

Kd: 
A10-265
 skladem vce kus Cena: 170K  
DetailDo koku

Serpentin nramek

Kd: 
A10-264
 skladem vce kus Cena: 175K  
DetailDo koku

Kil+Turmaln v k.+Onyx (nrame

Kd: 
A10-260
 skladem 1 ks Cena: 190K  
DetailDo koku

Kil + Onyx

Kd: 
A10-259
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Hematit duhujc

Kd: 
A10-258
 skladem vce kus Cena: 125K  
DetailDo koku

Onyx+Hematit AKCE

Kd: 
A10-257
 skladem vce kus Cena: 75K  
DetailDo koku

Kil 0,8cm -nramek

Kd: 
A10-256
 skladem vce kus Cena: 190K  
DetailDo koku

Kil se Sagenitem (kul.1,45cm)

Kd: 
A10-255
 skladem 1 ks Cena: 260K  
DetailDo koku

Kil se Sagenitem (kul.1,25cm)

Kd: 
A10-254
 skladem 1 ks Cena: 240K  
DetailDo koku

Kil + Renn + Jadeit

Kd: 
A10-253
 skladem 1 ks Cena: 180K  
DetailDo koku

Grant vbr (kuliky 1,1cm) + se

Kd: 
A10-252
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Grant vbr (kuliky 1cm) + sek

Kd: 
A10-251
 skladem 1 ks Cena: 195K  
DetailDo koku

Fluorit vbr

Kd: 
A10-250
 skladem 1 ks Cena: 220K  
DetailDo koku

Renn

Kd: 
A10-221
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Avanturn vbr*

Kd: 
A10-220
 PRODNO Cena: 145K  
DetailDo koku

Jaspis krajinn vbr

Kd: 
A10-219
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Acht mechov vbr + sek

Kd: 
A10-217
 skladem 2 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Unakit vbr + sek AKCE

Kd: 
A10-216
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Jadeit + sek AKCE

Kd: 
A10-215
 skladem 2 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Jaspis brekcie vbr + sek AKCE

Kd: 
A10-214
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Jaspis brekcie vbr + sek AKCE

Kd: 
A10-213
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Ametyst vbr + sek

Kd: 
A10-211
 skladem 1 ks Cena: 180K  
DetailDo koku

Magnezit vbr + sek AKCE

Kd: 
A10-210
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Sodalit vbr + sek AKCE

Kd: 
A10-209
 skladem 2 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Grant vbr (kuliky 0,9cm) + se

Kd: 
A10-208
 skladem 1 ks Cena: 170K  
DetailDo koku

Kil horsk vbr

Kd: 
A10-207
 skladem 1 ks Cena: 170K  
DetailDo koku

Karneol vbr + sek AKCE*

Kd: 
A10-206
 PRODNO Cena: 145K  
DetailDo koku

Avanturn vbr + sek AKCE

Kd: 
A10-205
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Jaspis mookait + sek

Kd: 
A10-203
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Obsidin vlokov + sek

Kd: 
A10-202
 skladem 2 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Jaspis mookait + sek

Kd: 
A10-201
 skladem 1 ks Cena: 145K  
DetailDo koku

Karneol nramek 0,8+sek*

Kd: 
A10-200
 PRODNO Cena: 145K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-167
 skladem vce kus Cena: 130K  
DetailDo koku

Onyx, Tyrkenit a tpytiv rondelky

Kd: 
A10-166
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit + Kril

Kd: 
A10-165
 skladem vce kus Cena: 170K  
DetailDo koku

Onyx + Kil + Tyrkenit AKCE

Kd: 
A10-164
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit 21cm

Kd: 
A10-163
 skladem vce kus Cena: 140K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-162
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-161
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-160
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-159
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-158
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Tyrkenit

Kd: 
A10-157
 skladem vce kus Cena: 120K  
DetailDo koku

Onyx + Korl + Jing Jang

Kd: 
A10-156
 skladem 2 ks Cena: 125K  
DetailDo koku

Kil 0,8 + akrov korlky brus

Kd: 
A10-155
 skladem 1 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Kil 0,8 + akrov korlky brus

Kd: 
A10-154
 skladem 1 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Kil 0,6 + akrov korlky brus

Kd: 
A10-153
 skladem 1 ks Cena: 150K  
DetailDo koku

Kil 0,8 + akrov korlky

Kd: 
A10-152
 skladem 1 ks Cena: 175K  
DetailDo koku

Kil se srdkem

Kd: 
A10-151
 skladem vce kus Cena: 170K  
DetailDo koku

Renn se srdkem

Kd: 
A10-150
 skladem Cena: 185K  
DetailDo koku

MIX polodrahokam

Kd: 
A10-149
 skladem Cena: 140K  
DetailDo koku

Unakit - Buddhv nramek

Kd: 
A10-147
 skladem 1 ks Cena: 120K  
DetailDo koku

Kil 1cm vbr - nramek

Kd: 
A10-146
 skladem Cena: 240K  
DetailDo koku

Lvov kmen + Tyrkenit AKCE

Kd: 
A10-145
 skladem 1 ks Cena: 99K  
DetailDo koku

Kil +Ametyst

Kd: 
A10-144
 skladem 1 ks Cena: 130K  
DetailDo koku

Kil ir vbr +Jadeit*

Kd: 
A10-143
 PRODNO Cena: 190K  
DetailDo koku

Jaspis brekcie -nramek

Kd: 
A10-142
 skladem Cena: 180K  
DetailDo koku

Fluorit

Kd: 
A10-141
 skladem Cena: 220K  
DetailDo koku

Fluorit

Kd: 
A10-140
 skladem Cena: 240K  
DetailDo koku

Korl INFO

Kd: 
A10-139
  Cena: 0K  
DetailDo koku

Info - korl, perly, perle

Kd: 
A10-138
 skladem Cena: 0K  
DetailDo koku

www.slunecnikamen.cz